За контакти

Телефонна централа/Рецепция:
03071 41 66; 03071 44 74; 0888 59 51 59
eac@eac-bg.com
office@eac-zlatograd.com

Музей на Етнографски комплекс:
03071 21 36
eac@abv.bg

Администрация:
03071 25 88; 03071 25 19; 0887 30 17 25
bultex@eac-zlatograd.com