Инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

БУЛТЕКС“ ЕООД - гр. Златоград,

 

 ОБЯВЯВА

на заинтересованите лица и общественост, че в поземлени имоти ПИ 03825.30.776 и ПИ 03825.30.140 по КККР гр. Кърджали има инвестиционно намерениe за изграждане на 3 бунгала за туристическо настаняване в съществуващата база за отдих и риболов Ягнево в землището на с. Бенковски, общ. Кирково. Предвидените бунгала са едноетажни с площ от по 65 м2, а общият капацитет за настаняване в тях е 12 души. Обектът ще се захранва от съществуващите комуникации и няма да има вредни въздействия върху околната среда.